Het team Pathshala

De groep studenten was afkomstig van verschillende universiteiten en hogescholen in België (Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Katholieke Universiteit Leuven) en waren leden van de Belgische vzw PraubashBaungau. Ze studeerden totaal verschillende richtingen, wat hun samenwerking echter alleen maar verrijkte. Om dit project tot een goed eind te brengen werden ze geholpen door verschillende experts uit het beroepsleven.

Aushim Koumar (coördinator)

Aushim

Ik ben Aushim Koumar, 22 jaar en student ingenieurswetenschappen-bouwkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Als laatstejaarsstudent besef ik maar al te goed dat ik na deze zomer nooit meer de mogelijkheid zal krijgen om een dergelijk ontwikkelingsproject te organiseren. Het is ook de laatste keer dat ik twee maanden vakantie zal hebben en ik kon het niet laten om nogmaals mee te doen met een dergelijk project. Ik vond Proje(c)t Haspatal zo leerrijk en zo ongelooflijk leuk dat ik besloten heb om mij nogmaals volledig in te zetten! Met het team studenten dat we dit jaar hebben geloof ik dat we een super jaar tegemoet gaan!

Camille Claeys (communicatieverantwoordelijke)

Camille

Ik ben Camille Claeys, ik ben 22 jaar en studeer rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik heb besloten om mee te doen met dit project omdat het vorige humanitair project waaraan ik heb deelgenomen een van de mooiste ervaringen in mijn leven was. Aangezien ik binnenkort afstudeer wil ik er nog van profiteren om mijn laatste studentenjaar en laatste vrije zomermaanden aan zo'n uitdaging te besteden.

Geert Spyckerelle (hoofd Activiteiten)

Geert

Ik ben Geert Spyckerelle en ik ben laatstejaarsstudent handelsingenieur aan de K.U. Leuven. Met veel zin en vol enthousiasme ga ik samen met een groep studenten uit diverse richtingen en onderwijsinstellingen de uitdaging van Proje(c)t Pathshala aan. Een eigen en kleinschalig humanitair project (maar mét zichtbaar resultaat) van het prille begin tot laatste snik helpen tot stand komen, is een mooie en unieke kans die ik wel moest grijpen. Laat het een mooi en succesvol verhaal worden!

Alexandra Ooms (Fondsenwerving)

Alexandra

Ik ben na mijn laatste jaar in het secundair voor een jaar naar Peru getrokken om mij op een niet-toeristische manier onder te dompelen in een taalbad, een nieuwe manier van leven en een andere cultuur alsook om mezelf te verrijken op alle mogelijke vlakken. Ik kwam tot mijn grote ontsteltenis tot de ontdekking dat de befaamde cultuurshock groter was toen ik me terug op Belgische grond bevond. Éénmaal, in tegenstelling tot het ver-van-mijn-bed-show-fenomeen waar ik me daarvoor in waande, ik zag hoe sommige mensen daar(al dan niet over-)leven, heb ik voor mezelf besloten dat ik iets op poten wou zetten om de wereld -al was het maar een beetje- te verbeteren. Naïviteit doet leven! Alexandra Ooms, Taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Brussel.

Laurane Dupont (Fondsenwerving)

Laurane

Ik ben Laurane Dupont, ik ben 21 jaar en studeer kunstwetenschappen en archeologie aan de VUB. De kans om samen met medestudenten een humanitair project op te starten is er één uit duizende die ik niet zomaar kon laten liggen.Project Pathshala, de filosofie en het enthousiasme dat daarmee gepaard gaat heeft mij overtuigd om hier met volle gedrevenheid aan mee te doen. Dit word vast een hele mooie ervaring!

Lieven Raats (PR)

Lieven

Ik ben Lieven Raats, 22 jaar en 2de master student handelsingenieur aan de KU Leuven. De eerste keer dat ik over Project Pathshala hoorde was ik direct gecharmeerd. Het mooie aan dit project vind ik dat we in staat zijn iets tastbaars te verwezenlijken. We gaan effectief een school bouwen in Bangladesh en een groep mensen de kans geven om zich verder te ontplooien, een kans die ze anders waarschijnlijk niet gekregen hadden. Met ons uiterst gemotiveerd team, dat bestaat uit een tiental studenten, gaan we er alles aan doen om deze mensen een betere toekomst te bieden!

Eveline Verstraeten (ontwerp van de constructie)

Eveline

Bangladesh, uit interesse in wie jij bent, hoe jij leeft, jij denkt,... kom ik naar je toe en zal ik je geven: een beetje van mij tijd, van wat ik weet, om jou te helpen. Eveline Verstraeten Industrieel Ingenieur Bouwkunde aan het Kaho Sint-Lieven Gent.

Thibault Legras (ontwerp van de constructie)

Thibault

Ik heet Thibault, ik ben Fransman en 23 jaar. Ik studeer een jaar in Brussel aan de ULB als Master Ingenieur - Architect. Dit project is een mogelijkheid voor mij om mee te werken aan een humanitair project, waarbij ik al mijn verworven kennis van mijn studies kan toepassen. Ik heb al eens mogen proeven van een humanitaire ervaring in Mongolie met een twee jaar durend project van "les Scouts de France (Compagnons)" en ik hoop in dit project in Bangladesh dezelfde belevenissen terug te vinden: ontdekking, inzet, vriendschap, gastvrijheid en mooie natuurlandschappen

Gaëtan Verougstraete (activiteiten)

Gaëtan

Ik ben Gaëtan Verougstraete, ik ben 21 jaar en studeer geneeskunde aan de K.U.Leuven. Ik heb me altijd al aangesproken gevoeld door humanitaire projecten. Elk individu op aarde heeft rechten (of zou die moeten hebben); namelijk de rechten van de mens. Het recht op scholing is echter enkel met schoolgebouwen bereikbaar en deze worden vaak niet gebouwd, of te weinig onderhouden in ontwikkelingslanden. Ik hoop dat we met dit project kunnen zorgen voor één school extra in Bangladesh, maar ook dat we mensen kunnen sensibiliseren en natuurlijk, dat we zelf een heleboel ervaring kunnen opdoen.

Gil Fournier (activiteiten)

Gil

Ik ben Gil. Tijdens mijn studies Politieke Wetenschappen heb ik regelmatig geleerd over de problemen die er in de wereld zijn. Ik ben van mening dat kleine iniatieven sommige kwaaltjes uit de wereld kunnen helpen, daarom dat beslist heb mij te engageren in humanitaire projecten. Die mening is nog versterkt geweest na mijn ervaring in Bangladesh met ons vorig project. Het heeft mij met mijn eigen ogen laten zien wat voor potentieel er in zgn. ontwikkelingslanden zich bevindt. Mensen die -ondanks de armoede- vriendelijk, enthousiast, talentvol en creatief zijn, en daar bovenop vol overgave voor elkaar leven. Ik ben dan ook nog meer gemotiveerd dan de vorige keer om dit initiatief tot een goed einde te brengen.

Ga naar boven